It Lytshús is voor iedereen met een licht verstandelijke beperking en/of ASS die een uitdagende dagbesteding zoekt met vaste begeleiding. Waar je deel uit maakt van een leuke groep, waar je jezelf mag zijn, wordt geaccepteerd om wie je bent en waar je mag groeien.

Voorbeelden van indicaties kunnen zijn:

  • PDD-NOS
  • Asperger
  • Licht verstandelijke beperking
  • Leerproblemen
  • ADHD
  • Angststoornis